Гурток раннього естетичного  розвитку дитини «Дзвіночки»

Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку дітей дошкільного віку є залучення до естетичної діяльності, яка включає музичну, театралізовану, художньо- мовну діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності.

Основним завданням гуртка раннього естетичного  розвитку дитини «Дзвіночки» є розвиток у дитини елементів творчості. Дитяча творчість – перша ланка розвитку творчої діяльності, в якій дитина виявляє своє розуміння довкілля, своє ставлення до нього. Це допомагає дітям розкрити їх внутрішній світ, особливості сприймання та уявлення, інтереси та здібності.

Мета роботи гуртка:

  • розвивати у дітей основні музичні здібності – емоційний відгук на музику, ритмічний, звуко висотний, динамічний слух, музичну пам'ять, музичне мислення;
  • залучати дітей до основ театрознавства та сценографії;
  • розвивати почуття ритму, уміння рухатися відповідно до зміни характеру музики та її емоційно – образного змісту.